Leerkrachten

vzw KNIP kan ook ingeschakeld worden om nascholingen te geven rond improvisatietheater in de klas. Daarin maken de leerkrachten kennis met interactieve oefeningen en krijgen ze voorbeelden om mee te nemen naar de klas (+ hand-out). Dit voor zowel  leerkrachten uit het lager onderwijs en het secundair onderwijs.

Daarnaast kunnen er ook workshopsessies georganiseerd worden in de vakantie of tijdens het weekend waarin de basisregels van improtheater aangeleerd worden aan volwassenen.

Dé ideale manier om je leerlingen (of misschien jezelf?) aan te zetten om om zonder schroom op een podium te staan of te presenteren vooraan in de klas.

Ons KNIP-team:

.